מגענים סדרה CJX2-D
מגענים סדרה CJX2-D

מגענים תעשייתיים מיועדים לחבור וניתוק מרחוק של מעגלי כוח ומנועים חשמליים במעגלים של ז"ח 50|60 הרץ ומתח נקוב של עד 690 וולט.

מפרט טכני

עמוד 1 מתוך 2