משני זרם נפתחים
משני זרם נפתחים

מפרט טכני

765743 משנ"ז נפתח - 200|5 גודל קטן
+
765745 משנ"ז נפתח - 300|5 גודל קטן
+
765747 משנ"ז נפתח - 400|5 גודל קטן
+
765749 משנ"ז נפתח - 400|5 גודל בינוני
+
765750 משנ"ז נפתח - 500|5 גודל בינוני
+
765751 משנ"ז נפתח-600|5 גודל בינוני
+
765752 משנ"ז נפתח 800|5 גודל בינוני
+
765753 משנ"ז נפתח 1000|5 גודל בינוני
+
765754 משנ"ז נפתח 800|5 גודל גדול
+
765755 משנ"ז נפתח 1000|5 גודל גדול
+
765756 משנ"ז נפתח 1200|5 גודל גדול
+
765758 משנ"ז נפתח 1600|5 גודל גדול
+
763180 משנ"ז נפתח 2000|5 NDP816
+
763185 משנ"ז נפתח 3000|5 NDP816
+