אמפרמטרים AC
אמפרמטרים AC

מפרט טכני

30055 אמפרמטר AC גודל 80 500 מילי אמפר
+
30002 אמפרמטר AC גודל 80 2 אמפר
+
30003 אמפרמטר AC גודל 80 3 אמפר
+
30005 אמפרמטר AC גודל 80 5 אמפר
+
30010 אמפרמטר AC גודל 80 10 אמפר
+
30015 אמפרמטר AC גודל 80 15 אמפר
+
30020 אמפרמטר AC גודל 80 20 אמפר
+
30025 אמפרמטר AC גודל 80 25 אמפר
+
30030 אמפרמטר AC גודל 80 30 אמפר
+
30040 אמפרמטר AC גודל 80 40 אמפר
+
30050 אמפרמטר AC גודל 80 50 אמפר
+
30060 אמפרמטר AC גודל 80 60 אמפר
+