וולטמטרים-מד תדר גודל 72
וולטמטרים-מד תדר גודל 72
30448 מד תדר ללוח גודל 72 45 עד 55 הרץ
+
30444 ווולטמטר AC גודל 72 300 וולט
+
30446 ווולטמטר AC גודל 72 500 וולט
+