אמפרמטרים גודל 72 חבור משנה זרם
אמפרמטרים גודל 72 חבור משנה זרם
30436 אמפרמטר AC גודל 72 למשנ"ז 5 אמפר
+
30451 אמפרמטר AC גודל 72 למשנ"ז 50/5 אמפר
+
30452 אמפרמטר AC גודל 72 למשנ"ז 60/5 אמפר
+
30453 אמפרמטר AC גודל 72 למשנ"ז 80/5 אמפר
+
30454 אמפרמטר AC גודל 72 למשנ"ז 100/5 אמפר
+
30455 אמפרמטר AC גודל 72 למשנ"ז 150/5 אמפר
+
30456 אמפרמטר AC גודל 72 למשנ"ז 200/5 אמפר
+
30457 אמפרמטר AC גודל 72 למשנ"ז 250/5 אמפר
+
30458 אמפרמטר AC גודל 72 למשנ"ז 300/5 אמפר
+
30459 אמפרמטר AC גודל 72 למשנ"ז 400/5 אמפר
+
30460 אמפרמטר AC גודל 72 למשנ"ז 500/5 אמפר
+
30461 אמפרמטר AC גודל 72 למשנ"ז 600/5 אמפר
+
30462 אמפרמטר AC גודל 72 למשנ"ז 800/5 אמפר
+
30463 אמפרמטר AC גודל 72 למשנ"ז 1000/5 אמפר
+