אמפרמטרים גודל 72 חבור ישיר
אמפרמטרים גודל 72 חבור ישיר


מפרט טכני

30436 אמפרמטר AC גודל 72 למשנ"ז 5 אמפר
+
30429 אמפרמטר AC גודל 72 10 אמפר
+
30430 אמפרמטר AC גודל 72 15 אמפר
+
30431 אמפרמטר AC גודל 72 20 אמפר
+
30432 אמפרמטר AC גודל 72 25 אמפר
+
30435 אמפרמטר AC גודל 72 30 אמפר
+
30433 אמפרמטר AC גודל 72 40 אמפר
+
30434 אמפרמטר AC גודל 72 50 אמפר
+
304371 אמפרמטר AC גודל 72 75 אמפר
+