ממסרים דקים 12 מ"מ Weidmuller
ממסרים דקים 12 מ"מ Weidmuller

עובי 12 מ"מ| 8 אמפר| שני מגעים מחליפים לכל הדגמים הנ"ל ניתן לקבל בסדרת TRZ כחיבור מהיר קפיץ במקום חיבור בורג

עמוד 1 מתוך 1