ממסרים דקים 6 מ"מ Weidmuller
ממסרים דקים 6 מ"מ Weidmuller

עובי 6 מ"מ | 6 אמפר | מגע מחליף לכל הדגמים הנ"ל ניתן לקבל בסדרת TRZ כחיבור מהיר קפיץ במקום חיבור בורג

עמוד 1 מתוך 1