אביזרים למהדקי נתיך Weidmuller
אביזרים למהדקי נתיך Weidmuller

ניתן לקבל מהדקי בתי נתיך שתי קומות וגם מהדקי בתי נתיך עם בית נתיך ננעץ.
מפרט טכני (ווידמילר כללי)

עמוד 1 מתוך 1