מהדקי בית נתיך לנתיך 6-32
מהדקי בית נתיך לנתיך 6-32

תוצרת Weidmuller גרמניה
מפרט טכני (ווידמילר כללי)

עמוד 1 מתוך 1