מהדקי בית נתיך לנתיך 5-20
מהדקי בית נתיך לנתיך 5-20

תוצרת Weidmuller גרמניה.
מפרט טכני (ווידמילר כללי)

עמוד 1 מתוך 1