מהדקים למשני זרם Weidmuller
מהדקים למשני זרם Weidmuller

מפרט טכני

עמוד 1 מתוך 1