מהדקי 2 קומות 4 ממר גישור ננעץ Weidmuller
מהדקי 2 קומות 4 ממר גישור ננעץ Weidmuller

מפרט טכני (ווידמילר כללי)

עמוד 1 מתוך 1