מהדקי 2 קומות 2.5 עם גישור ננעץ Weidmuller
מהדקי 2 קומות 2.5 עם גישור ננעץ Weidmuller

מהדקי 2 קומות 2.5 (4) ממ"ר עם גישור ננעץ.
מפרט טכני (ווידמולר כללי)

עמוד 1 מתוך 1