מהדקי 2 קומות 2.5 עם גישור מתברג Weidmuller
מהדקי 2 קומות 2.5 עם גישור מתברג Weidmuller

מהדקי 2 קומות 2.5 (4) ממ"ר עם גישור מתברג
מפרט טכני (כללי ווידמולר מהדקים)

עמוד 1 מתוך 1