מהדקי 3 קומות Weidmuller
מהדקי 3 קומות Weidmuller

מהדקי 3 קומות 2.5 (4) ממ"ר.
מפרט טכני (ווידמולר כללי)

עמוד 1 מתוך 2