מהדקי בורג יחיד Weidmuller
מהדקי בורג יחיד Weidmuller

מפרט טכני (ווידמילר כללי)

עמוד 1 מתוך 1