מהדקי זרם גבוה Weidmuller
מהדקי זרם גבוה Weidmuller

מפרט טכני (ווידמילר כללי)

עמוד 1 מתוך 1