גישורים מבודדים מתברגים 10
גישורים מבודדים מתברגים 10
800105256 גישור עליון מבודד 2 קטבים WQV 10|2. באריזה 50 יח'
+
800105496 גישור עליון מבודד 3 קטבים WQV 10|3. באריזה 50 יח'
+
800105506 גישור עליון מבודד 4 קטבים WQV 10|4. באריזה 50 יח'
+
800105246 גישור עליון מבודד 10 קטבים WQV 10|10. באריזה 20 יח'
+
800112047 שלט הגנה צהוב סימון מתח WAD 8 MC - פלטה 12 יח'
+
800111294 לוח 12 יח שלט הגנה לבן WAD 8 MC NE WS
+