גישורים מבודדים מתברגים 6 Weidmuller
גישורים מבודדים מתברגים 6 Weidmuller

מפרט טכני (ווידמילר כללי)

עמוד 1 מתוך 1