דפנות, מחיצות, סימוניות ושלטי סימון
דפנות, מחיצות, סימוניות ושלטי סימון

תוצרת Weidmuller גרמניה.
מפרט טכני (ווידמולר כללי)

עמוד 1 מתוך 2