גישורים מבודדים מתברגים 4
גישורים מבודדים מתברגים 4
800105196 גישור עליון מבודד 2 קטבים WQV 4|2. באריזה 50 יח'
+
800105456 גישור עליון מבודד 3 קטבים WQV 4|3. באריזה 50 יח'
+
800105466 גישור עליון מבודד 4 קטבים WQV 4|4. באריזה 50 יח'
+
800105206 גישור עליון מבודד 10 קטבים WQV 4|10. באריזה 20 יח'
+