מהדקים 4 Weidmuller
מהדקים 4 Weidmuller

סרטון הדגמה


מתאים לחוט 6 ממ"ר ללא סופית
מפרט טכני (ווידמילר כללי)

עמוד 1 מתוך 1