מהדקים לפס צבירה Weidmuller
מהדקים לפס צבירה Weidmuller

6X6 | 3X10
מפרט טכני (ווידמולר מהדקים כללי)

עמוד 1 מתוך 1