מהדקים נמוכים Weidmuller
מהדקים נמוכים Weidmuller

למסילה TS-35.
מפרט טכני (ווידמילר מהדקים כללי)

עמוד 1 מתוך 1