גישורים ננעצים ווידמילר
גישורים ננעצים ווידמילר

תוצרת Weidmuller גרמניה.
מפרט טכני (ווידמילר כללי)

עמוד 1 מתוך 1