גישורים מבודדים מתברגים Weidmuller
גישורים מבודדים מתברגים Weidmuller

תוצרת Weidmuller גרמניה.
מפרט טכני (ווידמולר מהדקים כללי)

עמוד 1 מתוך 1