מופות ריצ'רץ'
מופות ריצ'רץ'

מפרט טכני

330150 מופה ריצ'רצ' 15-50מ"מ
+
330160 מופה ריצ'רצ' 22-75מ"מ
+
330170 מופה ריצ'רצ' 30-105מ"מ
+
330180 מופה ריצ'רצ' 38-146מ"מ
+
330185 מופה ריצ'רצ' 55-188מ"מ
+