שרוול מתכווץ עם דבק במוטות
שרוול מתכווץ עם דבק במוטות

מפרט טכני

330190 שרוול מגן מתכווץ עם דבק 6|2 1.22 מטר
+
330200 שרוול מגן מתכווץ עם דבק 12|3 1.22 מטר
+
330202 שרוול מגן מתכווץ עם דבק 19|6 1.22 מטר
+
330205 שרוול מגן מתכווץ עם דבק 30|10 1.22 מטר
+
330210 שרוול מגן מתכווץ עם דבק 38|12 1.22 מטר
+
330215 שרוול מגן מתכווץ עם דבק 50|18 1.22 מטר
+
330220 שרוול מגן מתכווץ עם דבק 63|19 1 מטר
+
330222 שרוול מגן מתכווץ עם דבק 75|22 1 מטר
+
330225 שרוול מגן מתכווץ עם דבק 120|43 1 מטר
+