ערכות - קיטים - מופות מתכווצות עם דבק
ערכות - קיטים - מופות מתכווצות עם דבק
331047 קיט לחיבור כבלים 5 * 1.5 -6 ממ"ר
+
331050 קיט לחיבור כבלים * 4 * 6-25 ממר
+
331055 קיט לחיבור כבלים * 5 * 6-16 ממר
+
331060 קיט לחיבור כבלים * 4 - 16-50 ממר
+
331065 קיט לחיבור כבלים * 4 - 25-95 ממר
+
331070 קיט לחיבור כבלים * 4 - 35-150 ממר
+
331080 קיט לחיבור כבלים * 4 - 95-300 ממר
+