מפצלות מתכווצות עם דבק
מפצלות מתכווצות עם דבק

תקנים 

331010 מפצלות * 4 - 6-16 ממ"ר
+
331005 מפצלות * 5 - 6-16 ממ"ר
+
331020 מפצלות * 4 - 25-50 ממ"ר
+
331030 מפצלות * 4 - 70-120 ממ"ר
+
331040 מפצלות * 4 - 150-240 ממ"ר
+