צינורות מתכווצים צבעוניים במוטות
צינורות מתכווצים צבעוניים במוטות

מוטות באורך 1.25 מטר תוצרת Woer (שרינק)

330302 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 12|6 אדום
+
330306 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 12|6 צהוב
+
330310 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 12|6 כחול
+
330314 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 12|6 חום
+
330316 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 12|6 חום|שחור
+
330317 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 12|6 חום|כתום
+
330320 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 12|6 שקוף
+
330318 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 12|6 ירוק|צהוב
+
330288 צינור מתכווץ מוט 1.25 מ' 8|4 חום|שחור
+
330290 צינור מתכווץ 8|4 חום|כתום
+
330322 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 20|10 אדום
+
330326 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 20|10 צהוב
+
330330 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 20|10 כחול
+
330334 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 20|10 חום
+
330336 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 20|10 חום|שחור
+
330337 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 20|10 חום|כתום
+
330338 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 20|10 ירוק|צהוב
+
330342 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 25|12.5 אדום
+
330346 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 25|12.5 צהוב
+
330350 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 25|12.5 כחול
+
330354 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 25|12.5 חום
+
330356 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 25|12.5 חום|שחור
+
330357 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 25|12.5 חום|כתום
+
330358 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 25|12.5 ירוק|צהוב
+
330362 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 35|17.5 אדום
+
330366 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 35|17.5 צהוב
+
330370 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 35|17.5 כחול
+
330374 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 35|17.5 חום
+
330376 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 35|17.5 חום|שחור
+
330377 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 35|17.5 חום|כתום
+
330378 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 35|17.5 ירוק|צהוב
+
330382 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 50|25 אדום
+
330386 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 50|25 צהוב
+
330390 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 50|25 כחול
+
330394 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 50|25 חום
+
330396 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 50|25 חום|שחור
+
330397 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 50|25 חום|כתום
+
330398 צנור מתכווץ מוט 1.25 מ' 50|25 ירוק|צהוב
+