צינורות מתכווצים צבעוניים בגלילים
צינורות מתכווצים צבעוניים בגלילים

שרינק לפי מטר רץ

330270 צינור מתכווץ 3.5|1.75 כחול
+
330272 צינור מתכווץ 3.5|1.75 חום
+
330274 צינור מתכווץ 3.5|1.75 צהוב|ירוק
+
330276 צינור מתכווץ 3.5|1.75 שקוף
+
330280 צינור מתכווץ 6|3 כחול
+
330282 צינור מתכווץ 6|3 חום
+
330286 צינור מתכווץ 6|3 שקוף
+
330284 צינור מתכווץ 6|3 צהוב|ירוק
+
330288 צינור מתכווץ מוט 1.25 מ' 8|4 חום|שחור
+
330290 צינור מתכווץ 8|4 חום|כתום
+
330293 צינור מתכווץ 4|2 חום
+
330294 צינור מתכווץ 4|2 צהוב|ירוק
+
330307 צינור מתכווץ 12|6 מ"מ גליל 50 מטר כחול
+
330308 צינור מתכווץ 12|6 מ"מ גליל 50 מטר חום
+
330309 צינור מתכווץ 12|6 מ"מ גליל 50 מטר ירוק|צהוב
+
330410 צינור מתכווץ גליל 50 מטר כחול 8|4
+
330412 צינור מתכווץ גליל 50 מטר חום 8|4
+
330414 צינור מתכווץ גליל 50 מטר צהוב|ירוק 8|4
+
330416 צינור מתכווץ גליל 50 מטר כחול 10|5
+
330418 צינור מתכווץ גליל 50 מטר חום 10|5
+
330420 צינור מתכווץ גליל 50 מטר צהוב|ירוק 10|5
+
330428 צינור מתכווץ גליל 50 מטר כחול 16|8
+
330430 צינור מתכווץ גליל 50 מטר חום 16|8
+
330432 צינור מתכווץ גליל 50 מטר צהוב או ירוק 16|8
+
330434 צינור מתכווץ גליל 50 מטר כחול 20|10
+
330436 צינור מתכווץ גליל 50 מטר חום 20|10
+
330438 צינור מתכווץ גליל 50 מטר צהוב|ירוק 20|10
+
330440 צינור מתכווץ גליל 50 מטר כחול 25|12
+
330442 צינור מתכווץ גליל 50 מטר חום 25|12
+
330444 צינור מתכווץ גליל 50 מטר צהוב|ירוק 25|12
+
330287 צינור מתכווץ 4|8 שקוף (50 מטר בגליל)
+