נעלי כבל מבודדות
נעלי כבל מבודדות

סרטון הסבר ללחיצה נכונה
 

320010 נעל כבל טבעת אדום 3.2 ממ-01
+
320013 נעל כבל טבעת אדום 3.7 ממ-02
+
320019 נעל כבל טבעת אדום 4.3 ממ-03
+
320025 נעל כבל טבעת אדום 5.3 ממ-04
+
320028 נעל כבל טבעת אדום 6.5 ממ-05
+
320031 נעל כבל טבעת אדום 8.4 ממ-06
+
320034 נעל כבל טבעת אדום 10.5 ממ-07
+
320037 נעל כבל טבעת כחול 3.2 ממ - 08
+
320040 נעל כבל טבעת כחול 3.7 ממ - 09
+
320046 נעל כבל טבעת כחול 4.2 ממ - 10
+
320052 נעל כבל טבעת כחול 5.3 ממ - 11
+
320058 נעל כבל טבעת כחול 6.5 ממ - 12
+
320061 נעל כבל טבעת כחול 8.4 ממ - 13
+
320064 נעל כבל טבעת כחול 10.5 ממ - 14
+
320067 נעל כבל טבעת צהוב 4.3 ממ - 16
+
320073 נעל כבל טבעת צהוב 5.3 ממ -17
+
320076 נעל כבל טבעת צהוב 6.5 ממ - 18
+
320079 נעל כבל טבעת צהוב 8.4 ממ - 19
+
320082 נעל כבל טבעת צהוב 10.5 ממ - 20
+
320091 נעל כבל מזלג אדום 3.2 ממ - 20B
+
320094 נעל כבל מזלג אדום 3.7 ממ - 21
+
320100 נעל כבל מזלג אדום 4.3 ממ - 22
+
320109 נעל כבל מזלג אדום 5.3 ממ - 23
+
320115 נעל כבל מזלג אדום 6.5 ממ - 6.5
+
320121 נעל כבל מזלג כחול 3.2 ממ - 24A
+
320124 נעל כבל מזלג כחול 3.7 ממ - 25
+
320130 נעל כבל מזלג כחול 4.3 ממ - 26
+
320139 נעל כבל מזלג כחול 5.3 ממ - 27
+
320145 נעל כבל מזלג כחול 6.5 ממ - 28
+
320151 נעל כבל מזלג צהוב 3.7 ממ - 29
+
320154 נעל כבל מזלג צהוב 4.3 ממ - 30
+
320160 נעל כבל מזלג צהוב 5.3 ממ - 31
+
320163 נעל כבל מזלג צהוב 6.5 ממ - 32
+
320181 נעל כבל חיבור מהיר נקבה אדום 0.8-2.8 - 56A
+
320184 נעל כבל חיבור מהיר נקבה אדום 0.5-4.75 - 57
+
320187 נעל כבל חיבור מהיר נקבה אדום 0.8-4.75 - 57A
+
320190 נעל כבל חיבור מהיר נקבה אדום 0.8-6.35 - 58
+
320193 נעל כבל חיבור מהיר נקבה כחול 0.5-2.8 - 59
+
320196 נעל כבל חיבור מהיר נקבה כחול 0.8-2.8 - 59A
+
320199 נעל כבל חיבור מהיר נקבה כחול 0.5-4.75 -60
+
320202 נעל כבל חיבור מהיר נקבה כחול 0.8-4.75 - 60A
+
320205 נעל כבל חיבור מהיר נקבה כחול 0.8-6.35 - 61
+
320208 נעל כבל חיבור מהיר נקבה צהוב 0.8-6.35 - 62
+
320217 נעל כבל חיבור מהיר נקבה אדום בידוד מלא 0.8-4.75 - 81D
+
320220 נעל כבל חיבור מהיר נקבה אדום בידוד מלא 0.8-6.35 - 78
+
320226 נעל כבל חיבור מהיר נקבה כחול בידוד מלא 0.8-4.75 - 81E
+
320229 נעל כבל חיבור מהיר נקבה כחול בידוד מלא 0.8-6.35 - 79
+
320232 נעל כבל חיבור מהיר נקבה צהוב בידוד מלא 0.8-6.35 - 79A
+
320241 נעל כבל חיבור מהיר זכר אדום 0.8-2.8 - 63B
+
320244 נעל כבל חיבור מהיר זכר אדום 0.5-4.75 - 64
+
320247 נעל כבל חיבור מהיר זכר אדום 0.8-4.75 - 64B
+
320250 נעל כבל חיבור מהיר זכר אדום 0.8-6.35 - 64A
+
320253 נעל כבל חיבור מהיר זכר כחול 0.5-4.75 - 65
+
320256 נעל כבל חיבור מהיר זכר כחול 0.8-4.75 - 65B
+
320259 נעל כבל חיבור מהיר זכר כחול 0.8-6.35 - 65A
+
320262 נעל כבל חיבור מהיר זכר צהוב 0.8-6.35 - 66
+
320268 פין אדום- 51
+
320271 פין כחול - 52
+
320274 פין צהוב - 53
+
320280 שרוול לחיצה אדום -
+
320284 שרוול לחיצה כחול -
+
320288 שרוול לחיצה צהוב -
+