סופיות מבודדות בשרשור
סופיות מבודדות בשרשור
800900428 500 סופיותSTRIPAX+0.5 לבן
+
800900430 500 סופיותSTRIPAX+0.75 אפור
+
800900433 500 סופיותSTRIPAX+1.0 אדום
+
800900435 500 סופיותSTRIPAX+1.5 שחור
+
800900436 500 סופיותSTRIPAX+2.5 כחול
+