סופיות עם זנב להרכבת סימוניות
סופיות עם זנב להרכבת סימוניות
18372 סופית +זנב-0.5 ממ"ר לבן
+
18374 סופית +זנב-0.75ממ"ר כחול
+
18376 סופית +זנב-1 ממ"ר אדום
+
18378 סופית +זנב-1.5ממ"ר שחור
+
18380 סופית +זנב-2.5ממ"ר אפור
+