סופיות מבודדות כפולות
סופיות מבודדות כפולות

מאפשר הכנסת שני חוטים ללחיצה עם סופית אחת

18401 סופיות כפולות מבודדות 0.5 (100 בחב`)
+
18400 סופיות כפולות מבודדות 0.75 (100 בחב`)
+
18402 סופיות כפולות מבודדות 1.0 (100 בחב`)
+
18404 סופיות כפולות מבודדות 1.5 (100 בחב`)
+
18406 סופיות כפולות מבודדות 2.5 (100 בחב`)
+
18408 סופיות כפולות מבודדות 4.0 (100 בחב`)
+
18410 סופיות כפולות מבודדות 6.0 (100 בחב`)
+
18412 סופיות כפולות מבודדות 10.0 (100 בחב`)
+
18414 סופיות כפולות מבודדות 16.0 (100 בחב`)
+