סופיות חוט ללא בידוד
סופיות חוט ללא בידוד

סופיות מנחושת ציפוי בדיל לקצוות של חוטים גמישים

18201 סופיות כסף 0.25 ממ"ר 1000 בחבילה
+
18202 סופיות חוט 0.5 1000 בחב``
+
18204 סופיות חוט 0.75 1000 בחב`
+
18206 סופיות חוט 1.0 1000 בחב``
+
18207 סופיות חוט 1.0 1000 בחב``
+
18219 סופיות כסף 1 ממ"ר אורך (15מ"מ)
+
18208 סופיות חוט 1.5 1000 בחב``
+
18209 סופיות חוט 1.5 1000 בחב` אורך 12 מ"מ
+
18231 סופיות כסף 1.5ממ"ר (15מ"מ)
+
18210 סופיות חוט 2.5 (1000 בחב`
+
18211 סופיות חוט 2.5 1000 בחב`` אורך 12 מ"מ
+
18213 סופיות כסף 2.5 ממ"ר (15מ"מ)
+
18234 סופיות חוט VZ 1000 2.52
+
18212 סופיות חוט 4.0 1000 בחב``
+
18235 סופיות חוט VZ 1000 4.0
+
18238 סופיות כסף 4 ממ"ר (15מ"מ)
+
18214 סופיות חוט 6.0 1000 בחב"
+
18217 סופיות חוט 6 מ"מ אורך 12 מ"מ
+
18216 סופיות חוט 10 250 בחב``
+
18218 סופיות חוט 16 250 בחב``
+
18220 סופיות חוט 25 250 בחב``
+
18221 סופיות חוט מיוחדות 25 מ"מ
+
18222 סופיות חוט 35 100 בחב``-אורך 16 מ"מ
+
18224 סופיות חוט 50 100 בחב``
+
18226 סופיות חוט 70 100 בחב``V
+
18227 סופיות חוט 95 100 בחב``V
+
18225 סופיות חוט 120 100 בחב
+
18228 סופיות 150 ממ"ר (יח` 100)
+