מחברי לחיצה בימטל אלומיניום - נחושת למתח גבוה Melec
מחברי לחיצה בימטל אלומיניום - נחושת למתח גבוה Melec

שרטוט

88311 מחבר לחץ מ"ג 95|240 ממ"ר אל'|נח'
+
88314 מחבר לחץ מ"ג 150|240 ממ"ר אל'|נח'
+
88317 מחבר לחץ מ"ג 240|300 ממ"ר אל'|נח'
+
88320 מחבר לחץ מ"ג 240|240 ממ"ר אל'|נח'
+
88323 מחבר לחץ מ"ג 300|240 ממ"ר אל'|נח'
+
88326 מחבר לחץ מ"ג 300|300 ממ"ר אל'|נח'
+
88329 מחבר לחץ מ"ג 95|300 ממ"ר אל'|נח'
+
88332 מחבר לחץ מ"ג 150|300 ממ"ר אל'|נח'
+
88300 מחבר אלומיניום מ"ג 300 ממ"ר
+