מחברי לחיצה בימטל אלומיניום - נחושת Melec
מחברי לחיצה בימטל אלומיניום - נחושת Melec

מחברי לחיצה בימטליים לחיבור בין כבלי אלומיניום וכבלי נחושת אלומיניום 99.5, נחושת אלקטרוליטית. Melec.
מפרט טכני

17210 מחבר בימטל 16 אלומיניום 10 נחושת
+
17212 מחבר בימטל 25 אלומיניום 16 נחושת
+
17214 מחבר בימטל 35 אלומיניום 25 נחושת
+
17216 מחבר בימטל 50 אלומיניום 35 נחושת
+
16986 מחבר בימטל 50 אלומיניום 50 נחושת
+
17218 מחבר בימטל 70 אלומיניום 50 נחושת
+
16987 מחבר בימטל 95 אלומיניום 50 נחושת
+
17219 מחבר בימטל 95 אלומיניום 70 נחושת
+
17220 מחבר בימטל 120 אלומיניום 95 נחושת
+
16988 מחבר בימטל 150 אלומיניום 120 נחושת
+
17223 מחבר בימטל 185 אלומיניום 120 נחושת
+
17222 מחבר בימטל 185 אלומיניום 150 נחושת
+
17224 מחבר בימטל 240 אלומיניום 185 נחושת
+
16990 מחבר בימטל 240 אלומיניום 150 נחושת
+
17255 מחבר בימטל 300 אלומיניום 95 נחושת
+
17258 מחבר בימטל 300 אלומיניום 150 נחושת
+