נעלי כבל בימטל אלומיניום - נחושת Melec
נעלי כבל בימטל אלומיניום - נחושת Melec

נעלי כבל בימטליות אלומיניום נחושת, אלומיניום 99.5, נחושת אלקטרוליטית. Melec.

מפרט טכני

16981 נעל כבל בימטל 35 ממ"ר חור 10
+
16982 נעל כבל בימטל 50 ממ"ר חור 12
+
16983 נעל כבל בימטל 70 ממ"ר חור 12
+
16995 נ"כ בימטל 95 ממ"ר חור 13
+
16994 נ"כ בימטל 95 ממ"ר חור 17
+
16989 נעל כבל בימטל 120 ממ"ר חור 12
+
16996 נ"כ בימטל 150 ממ"ר חור 13
+
16997 נ"כ בימטל 150 ממ"ר חור 17
+
16991 נעל כבל בימטל 185 ממ"ר חור 12
+
16998 נ"כ בימטל 240 ממ"ר חור 13
+
16992 נ"כ בימטל 240 ממ"ר חור 16
+
17002 נ"כ בימטל 300 ממ"ר חור 13
+
17003 נ"כ בימטל 300 ממ"ר חור 17
+