שרוול לחיצה אלומיניום Melec
שרוול לחיצה אלומיניום Melec

מפרט טכני

16961 שרוול לחיצה אלומיניום 16
+
16962 שרוול לחיצה אלומיניום 25
+
16963 שרוול לחיצה אלומיניום 35
+
16964 שרוול לחיצה אלומיניום 50
+
16965 שרוול לחיצה אלומיניום 70
+
16966 שרוול לחיצה אלומיניום 95
+
16967 שרוול לחיצה אלומיניום 120
+
16968 שרוול לחיצה אלומיניום 150
+
16969 שרוול לחיצה אלומיניום 185
+
16970 שרוול לחיצה אלומיניום 240
+
16985 שרוול לחיצה אלומיניום 300
+