נעלי כבל אלומיניום מובדל Melec
נעלי כבל אלומיניום מובדל Melec

עם ציפוי בדיל לחבור פסי נחושת - תקן דין 46329

מפרט טכני

16928 נ"כ אלומיניום מובדל 16 ממר חור 8
+
16950 נ"כ אלומיניום מובדל 25 ממ"ר חור 8
+
16929 נ"כ אלומיניום מובדל 25 ממר חור 10
+
16930 נ"כ אלומיניום מובדל 35 ממר חור 10
+
16932 נ"כ אלומיניום מובדל 50 ממר חור 10
+
16933 נ"כ אלומיניום מובדל 50 ממר חור 13
+
16934 נ"כ אלומיניום מובדל 70 ממר חור 10
+
16951 נ"כ אלומיניום מובדל 70 ממ"ר חור 12
+
16936 נ"כ אלומיניום מובדל 95 ממר חור 12
+
16938 נ"כ אלומיניום מובדל 120 ממ"ר חור 12
+
16939 נ"כ אלומיניום מובדל 120 ממ"ר חור 16
+
16940 נ"כ אלומיניום מובדל 150 ממר חור 12
+
16952 נ"כ אלומיניום מובדל 150 ממ"ר חור 16
+
16942 נ"כ אלומיניום מובדל 185 ממ"ר חור 12
+
16953 נ"כ אלומיניום מובדל 185 ממ"ר חור 16
+
16955 נ"כ אלומיניום מובדל 240 חור 12
+
16944 נ""כ אלומיניום מובדל 240 ממ"ר חור 16
+
16946 נ"כ אלומיניום מובדל 300 חור 13
+
16945 נ"כ אלומיניום מובדל 300 ממ"ר חור 16
+
16948 נ"כ אלומיניום מובדל 400 ממר חור 17
+