שרוול לחיצה נחושת רגילה Melec
שרוול לחיצה נחושת רגילה Melec

מפרט טכני

317050 שרוול נחושת 1.5
+
317051 שרוול נחושת 2.5
+
317052 שרוול נחושת 4
+
317053 שרוול נחושת 6
+
317054 שרוול נחושת 10
+
317055 שרוול נחושת 16
+
317056 שרוול נחושת 25
+
317057 שרוול נחושת 35
+
317058 שרוול נחושת 50
+
317059 שרוול נחושת 70
+
317060 שרוול נחושת 95
+
317061 שרוול נחושת 120
+
317062 שרוול נחושת 150
+
317063 שרוול נחושת 185
+
317064 שרוול נחושת 240
+