נעלי כבל נחושת רגילה Melec
נעלי כבל נחושת רגילה Melec

מפרט טכני

317005 נ"כ נחושת 2.5 ממ"ר חור 4
+
317006 נ"כ נחושת 4 ממ"ר חור 5
+
317007 נ"כ נחושת 6 ממ"ר חור 6
+
317008 נ"כ נחושת 10 ממ"ר חור 6
+
317030 נ"כ נחושת 10 ממ"ר חור 8
+
317026 נ"כ נחושת 10 ממ"ר חור 10
+
317009 נ"כ נחושת 16 ממ"ר חור6
+
317027 נ"כ נחושת 16 ממ"ר חור 8 מ"מ
+
317033 נ"כ נחושת 16 ממ"ר חור 10
+
317032 נ"כ נחושת 25 ממ"ר חור 6
+
317010 נ"כ נחושת 25 ממ"ר חור 8
+
317031 נ"כ נחושת 25 ממ"ר חור 10
+
317034 נ"כ 35 ממ"ר חור 6
+
317028 נ"כ נחושת 35 ממ"ר חור 8 מ"מ
+
317011 נ"כ נחושת 35 ממ"ר חור 10
+
317042 נעל כבל 35 חור 13
+
317035 נ"כ 50 ממ"ר חור 6
+
317036 נ"כ 50 ממ"ר חור 8
+
317025 נ"כ נחושת 300 ממ"ר חור 16
+
317012 נ"כ נחושת 50 ממ"ר חור 10
+
317040 נ"כ 70 ממ"ר חור 6
+
317037 נ"כ 70 ממ"ר חור 8
+
317013 נ"כ נחושת 70 ממ"ר חור 10
+
317029 נ"כ נחושת 70 ממ"ר חור 12
+
317039 נ"כ נחושת 95 ממ"ר חור 8
+
317038 נ"כ נחושת 95 ממ"ר חור 10
+
317014 נ"כ נחושת 95 ממ"ר 12
+
317020 נ"כ נחושת 120 ממ"ר חור10
+
317015 נ"כ נחושת 120 ממ"ר חור13
+
317019 נ"כ נחושת 150 ממ"ר חור 12
+
317016 נ"כ נחושת 150 ממ"ר חור16
+
317021 נ"כ נחושת 185 ממ"ר חור 13
+
317017 נ"כ נחושת 185 ממ"ר חור16
+
317023 נ"כ נחושת 240 ממ"ר חור 13
+
317018 נ"כ נחושת 240 ממ"ר חור16
+
317043 נעל כבל 6 חור 8
+
317041 נעל כבל 50 ממ"ר חור 13 MELEC
+