שרוולי לחיצה נחושת תקן דין Melec
שרוולי לחיצה נחושת תקן דין Melec

תקן דין 46267. תוצרת MELEC.

מפרט טכני

17051 שרוול לחיצה נחושת DIN 6 Melec
+
17052 שרוול לחיצה נחושת DIN 10 Melec
+
17053 שרוול לחיצה נחושת DIN 16 Melec
+
17054 שרוול לחיצה נחושת DIN 25 Melec
+
17055 שרוול לחיצה נחושת DIN 35 Melec
+
17056 שרוול לחיצה נחושת DIN 50 Melec
+
17057 שרוול לחיצה נחושת DIN 70 Melec
+
17058 שרוול לחיצה נחושת DIN 95 Melec
+
17059 שרוול לחיצה נחושת DIN 120 Melec
+
17060 שרוול לחיצה נחושת DIN 150 Melec
+
17061 שרוול לחיצה נחושת DIN 185 Melec
+
17062 שרוול לחיצה נחושת DIN 240 Melec
+
17063 שרוול לחיצה נחושת DIN 300 Melec
+