נעלי כבל נחושת תקן דין Melec
נעלי כבל נחושת תקן דין Melec

תקן דין 46235 נחושת אלקטרוליטית 99.9% ציפוי בדיל.

מפרט טכני

17005 נעלי כבל נחושת DIN 6 ממר חור 6.4 Melec
+
17006 נ"כ נחושת DIN 10 ממר חור 6.4 Melec
+
17040 נ"כ נחושת DIN 10 ממר חור 8.4 Melec
+
17081 נ"כ נחושת DIN 16 ממר חור 6.4 Melec
+
17008 נ"כ נחושת DIN 16 ממר חור 8.4 Melec
+
17039 נעל כבל נח`` 16 DIN ממר חור 10.5 Melec
+
17080 נ"כ נחושת 16 DIN ממר חור 13 Melec
+
17090 נ"כ נחושת DIN 25 ממר חור 6 Melec
+
17010 נ"כ נחושת DIN 25 ממר חור 8.4 Melec
+
17011 נ"כ נחושת DIN 25 ממר חור 10.5 Melec
+
17009 נ"כ נחושת DIN 25 ממר חור 13 Melec
+
17041 נ"כ נחושת DIN 35 ממר חור 8.4 Melec
+
17012 נ"כ נחושת DIN 35 ממר חור 10.5 Melec
+
17042 נ"כ נחושת DIN 35 ממר חור 13 Melec
+
17089 נ"כ נחושת DIN 50 ממר חור 8.4 Melec
+
17043 נ"כ נחושת DIN 50 ממר חור 10.5 Melec
+
17013 נ"כ נחושת DIN 50 ממר חור 13 Melec
+
17082 נ"כ נחושת DIN 50ממר חור 17 Melec
+
17017 נ"כ נחושת 70 DIN ממר חור 8 Melec
+
17044 נ"כ נחושת DIN 70 ממר חור 10.5 Melec
+
17016 נ"כ נחושת DIN 70 ממר חור 12 Melec
+
17091 נ"כ נחושת 70 DIN ממר חור 17 Melec
+
17083 נ"כ נחושת DIN 95ממר חור 10.5 Melec
+
17084 נ"כ נחושת DIN 95ממר חור 13 Melec
+
17018 נ"כ נחושת DIN 95 ממר M14 Melec
+
17045 נ"כ נחושת DIN 95 ממר חור 17 Melec
+
17092 נ"כ נחושת 120 DIN ממר חור 8 Melec
+
17021 נ"כ נחושת 120 DIN ממר חור 10 Melec
+
17085 נ"כ נחושת DIN 120ממר חור 13 Melec
+
17020 נ"כ נחושת DIN 120ממר חור 15 Melec
+
17046 נ"כ נחושת DIN 120ממר חור 17 Melec
+
17022 נ"כ נחושת DIN 150ממר חור 13 Melec
+
17086 נ"כ נחושת DIN 150ממ M14 Melec
+
17047 נ"כ נחושת DIN 150ממר חור 17 Melec
+
17026 נ"כ תקן דין 185 ממ"ר חור 13 Melec
+
17025 נ"כ נחושת DIN 185ממר חור 17 Melec
+
17087 נ"כ נחושת DIN 240ממר חור 13 Melec
+
17028 נ"כ נחושת DIN 240ממר חור 17 Melec
+
17088 נ"כ נחושת DIN 240 חור 21 Melec
+
17033 נ"כ נחושת DIN 300ממר חור 13 Melec
+
17032 נ"כ נחושת DIN 300ממר חור 17 Melec
+
17094 נ"כ דין 10 ממ"ר חור 5 מ"מ Melec
+