פסי השוואת פוטנציאלים למבנה
פסי השוואת פוטנציאלים למבנה

מפרט טכני

3111 פס השוואת פוטנציאליים ראשי. 7 מהדקים עד 16 ממ"ר, מהדק לפס הארקה 40X4, מהדק לאיפוס עד 70 ממ"ר. דגם 3111
+
3112 פס השוואת פוטנציאליים קומתי. 4 מהדקים עד 10 ממ"ר, מהדק לאיפוס עד 70 ממ"ר. דגם 3112
+
3114 פס השוואת פוטנציאלים למבנה קטן. 4 מהדקים עד 16 ממ"ר, מהדק לפס הארקה 40X4. דגם 3114
+
3115 פס השוואת פוטנציאלים ראשי מהדק איפוס מופרד עד 70 מ"מ. 7 מהדקים עד 16 ממ"ר, מהדק לפס הארקה 40X4. דגם 3115
+
3116 פס השוואה קומתי לבתים רבי קומות. 4 מהדקים עד 10 ממ"ר, 2 מהדקים לאיפוס עד 70 ממ"ר. דגם 3116
+
78220 פס פליז 6x6 עם ברגים באורך מטר
+
78225 פס פליז 6x8 מצופה בדיל עם ברגים באורך מטר
+
78230 פס פליז 8x10 מצופה בדיל עם ברגים באורך מטר
+
78235 מהדק כניסה 35 ממ"ר לפליז 8X6 | 10X8
+