מהדקים קנדיים
מהדקים קנדיים

סרטון הסברמפרט טכני

77710 מהדק קנדי 10 ממ"ר
+
77716 מהדק קנדי 16 ממ"ר
+
77725 מהדק קנדי 25 ממ"ר
+
77735 מהדק קנדי 35 ממ"ר
+
77750 מהדק קנדי 50 ממ"ר
+
77770 מהדק קנדי 70 ממ"ר
+
77795 מהדק קנדי 95 ממ"ר
+
77796 מהדק קנדי 120 ממ"ר
+
77797 מהדק קנדי 150 ממ"ר
+
77798 מהדק קנדי 185 ממ"ר
+
77799 מהדק קנדי 240 ממ"ר
+