פס גישורים למאמתים 63 אמפר
פס גישורים למאמתים 63 אמפר
63441 BB101 פס גישורים חד פאזי פין
+
63444 BB102 פס גישורים חד פאזי מזלג
+
63447 BB301 פס גישורים תלת פאזי פין
+
63449 GK303--2-פס גישורים תלת פאזי מזלג
+
63450 פס גישורים תלת פאזי פין 80A
+